Public Talk ”Sisterhood as an artistic strategy”

IMG_1979 (1)

9 / 3 2016 at Örebro Konsthall, moderator: Hanna Lekander.

Text in Swedish: Systerskapet som konstnärlig strategi. I ett öppet samtal med konstnärerna och systrarna Moa och Mikaela Krestesen i deras utställning Kate Millett Farm på Örebro konsthall, lyfts frågor som kollektiva arbetsmetoder, om att arbeta tillsammans i motsats till ”det konstnärliga geniet”. I systrarnas konstnärliga arbete växer ett projekt under längre tid utan ett förutbestämt avslut. Intresset riktas mot att mötas över generationer och vikten av systerskapets nätverk över tid. Historieskrivning kopplas till feminism där ”re-makes” ingår som en konstnärlig strategi för att öppet lyfta föregångare in i samtiden och föra en dialog med historien.